Кako bi ukazali na značaj reciklaže i podstakli građane na očuvanje životne
sredine JКP Šumadija Кragujevac, Apatinska pivara i kompanija Sekopak postaviće
reciklažne mobilijare za pravilno odlaganje otpada na tri lokacije u Кragujevcu –
Đačkom trgu i pijacama Aerodrom i Bubanj.

Кragujevčani će u kante moći da odlože PET flaše, aluminijumske limenke i
mešani otpad, sve u cilju unapređenja primarne selekcije u Кragujevcu i ostvarenja
ciljeva koje je Ministarstvo propisalo izmenjenom Uredbom o utvrđivanju plana
smanjenja ambalažnog otpada za 2024. godinu kojom se uvode ciljevi za komunalni
ambalažni otpad.


JКP Šumadija Кragujevac ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa kompanijom Sekopak,
a ona se nastavlja i sa Apatinskom pivarom i brendom Jelen, a sve u cilju
promovisanja značaja reciklaže u gradu.
Građani Кragujevca pokazuju veliko interesovanje za pravilno odlaganje otpada, pa se
nadamo da će postavljanje tri seta reciklažnih mobilijara na frekventnim
lokacijama u gradu doprineti da se taj trend i dalje nastavi. Ovom akcijom želimo
da zajedno sa našim partnerima građanima Кragujevca skrenemo pažnju na važnost
razvrstavanja otpada, ali i da podignemo svest o zaštiti životne sredine i
reciklaže na viši nivo – kaže Marko Vujnović, direktor JКP Šumadija Кragujevac.
U sklopu tradicionalne kampanje “Reciklirajte i vi“ Apatinska pivara i brend Jelen
pivo ukazuju na to da su reciklaža i edukacija građana na temu očuvanja životne
sredine veoma bitne teme za svaku lokalnu zajednicu.


Godinama unazad posebnu pažnju posvećujemo reciklaži i očuvanju životne sredine,
a posebno nam je drago što imamo priliku da Кragujevčane dodatno motivišemo da
pravilno odlažu otpad. Unapređenje infrastrukture za odvajanje ambalažnog otpada
i poslovanje po principima cirkularne ekonomije je cilj koji delimo sa svim
našim partnerima – izjavila je Smiljana Jovanović, brend menadžer u Apatinskoj
pivari.
JКP Šumadija Кragujevac je uz pomoć Sekopaka poslala na reciklažu 930 tona
ambalažnog otpada u prethodnoj godini, a veliku zaslugu za to imaju upravo građani.
Кragujevčani su zbog volje da doprinesu zaštiti životne sredine kroz primarnu
selekciju prvi u Srbiji imali priliku da koriste reciklomate i među prvima su
dobili zvona za odlaganje staklene ambalaže.
– Partneri na navedenim projektima bili su upravo Apatinska pivara, JКP Šumadija
Кragujevac i Sekopak što ukazuje na zajedničku posvećenost i doslednost kada je u
pitanju unapređenje primarne selekcije. S obzirom na to da postoji visoka ekološka
svest u ovom gradu, postavkom reciklažnih mobilijara želeli smo da podstaknemo

građane da razmišljaju o reciklaži i „u prolazu“ dok obavljaju svakodnevne obaveze
– navodi Violeta Belanović, generalna direktorka Sekopaka.


Postavkom reciklažnih mobilijara kompanije su želele da ubrzaju put ambalažnog
otpada od kante do reciklažnog centra kako bi recikliran materijal što pre
ponovo bio pretvoren u ambalažu. Mešanje ambalažnog sa drugom vrstom otpada,
poput hrane, može da ugrozi proces reciklaže i zato je jako važno da građani čitaju
šta piše na kantama i pravilno odlože ambalažni otpad.
U okviru kampanje „Reciklirajte i vi“ Apatinska pivara je počela saradnju i sa
Filološko – umetničkim fakultetom u Кragujevcu kako bi zajedno pokazali da je od
ambalažnog otpada moguće kreirati upotrebne i umetničke predmete.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *