Sektor čistoće JКP Šumadija Кragujevac  redovno sakuplja ambalažni
otpad u domaćinstvima individualnog tipa stanovanja.
Projektom primarne selekcije otpada u domaćinstvima individualnog tipa
stanovanja, našim sugrađanima u MZ Šumarice i Sušica u prethodnom periodu
podeljeno je oko 1.500 kanti sa ciljem da se ambalažni otpad sakuplja na mestu
nastanka i na taj način poveća količina ambalažnog otpada koji ide na dalji proces
reciklaže čime se doprinosi očuvanju životne sredine.
Pražnjenje tipiziranih plavih kanti namenjenih odlaganju ambalažnog otpada
(tetra paka, papirne i kartonske ambalaže, plastične, staklene i aluminijumske
ambalaže) vrši se u skladu sa utvrđenom dinamikom jednom nedeljno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *