Cilj današnje manifestacije skretanje pažnje na unapređenje kvaliteta života, na potrebe i sposobnost starijih stanovnika kojih prema procenama zdravstvene organizacije ima između 600 i 700 miliona u svetu a procenjuje se da će ih 2025. godine biti oko dve milijarde od 60 god., što je 20% svetske populacije, rekla je članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, dr Gordana Damnjanović.

U našoj zemlji procenat starijih osoba je oko 23%. Ovogodišnja tema obeležavanja Međunarodnog dana starijih posvećena je poštovanju vizije i principa deklaracije, odnosno rezolucije o ljudskim pravima sa ciljem da se još jednom skrene pažnja na potrebe, uvažavanja i poštovanja principa ljudskih prava i sloboda koje imaju osobe trećeg životnog doba a to su pravo na slobodu, od diskriminacije, nasilja, rad i doživotno učenje, pravo na sigurnost, na zdravstveno i socijalnu zaštitu kao i na ličnu svojinu i pravo nasleđivanja, podsetila je ona.

Grad Kragujevac, u saradnji sa komisijom koja pruža podršku i zaštitu osobama starijeg životnog doba u partnerstvu sa Gradskom upravom za društvene delatnosti i brojnim institucijama u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, pruža maksimalnu posvećenost i sigurnost starijima iznad 60 godine života. Jedan vid takve podrške je pravo na besplatan prevoz starijih od 65 godina života. Imajući u vidu da se ove godine obeležava 75 godina od usvajanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, prilika je, rekla je Damnjanović, da danas još jednom govorimo o našoj posvećenosti, uvažavanju, poštovanju međugeneracijskog jaza i poštovanju principa održivog razvoja da niko ne ostane zaboravljen.

Inače, Međunarodni dan starijih osoba obeležava se svakog 1. oktobra i poseban je dan za starije osobe širom sveta. U aktivnostima koje se organizuju u Kragujevcu, a posvećene su starijim sugrađanima tokom oktobra, učestvuju Centar za socijalni rad Solidarnost, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac, Gerentološki centar, Crveni krst Kragujevac, Institut za javno zdravlje Kragujevac i DFSPC „Čovekoljublje“.