Negovane sadnice koje su danas posađene su visine oko sedam metara, a obim stabala je oko 45 cm.

Imajući u vidu da je izvršena rekonstrukcija svih vodovodnih i kanalizacionih cevi i drugih instalacija koje se nalaze ispod površine popločanog trga, sadnja novih stabala, pored toga što će ukrasiti ovaj prostor, doprineće i tome da narednih godina neće biti potrebe za radovima koji će narušiti izgled novog gradskog Trga.