Centralna komisija poziva građane koji su pretrpeli štetu na svojim stambenim objektima 15. i 16. juna 2023. godine da štetu prijave do 20. jula 2023. godine.

Prijava štete se podnosi isključivo na kružnom šalteru Gradske uprave, svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na tom šalteru u holu zgrade Gradske uprave, Trg slobode 3, i na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: https://kragujevac.ls.gov.rs u kategoriji: Dokumenti – Obaveštenja – Javni poziv.

Zakon je predvideo solidarnu pomoć ili naknadu štete samo za stambene objekte, pojasnio je Dragoš Radovanović načelnik Odeljenja za vanredne situacije i planiranje odbrane. Centralna komisija, formirana juče rešenjem Gradskog veća, danas je formirala odgovarajući broj potkomisija koje će krenuti u obilazak terena na osnovu podnetih prijava.

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti Službi kol centra na broj telefona 034/505-800.

U ovom trenutku na osnovu izveštaja saveta mesnih zajednica poplavljeno je preko 400 objekata na teritoriji našeg grada. Za sada, gruba procena štete je oko 300 miliona dinara, sa gubicima blizu 400 miliona.