Doktorska kandidatkinja na programu Engleske i američke književnosti i kulture na Univerzitetu u Segedinu, Jelena Košinaga, povodom Međunarodnog dana žena, održaće predavanje “Ko se boji feminizma”, u četvrtak 14. marta 2024. godine, u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu od 18.00 časova.

Ulaz je slobodan.

Jelena Košinaga diplomirala je na master studijama engleskih studija, sa specijalizacijom “Engleska kultura i društvo: Rod kroz književnosti i kulture na engleskom jeziku”, na Univerzitetu u Segedinu. Njena istraživačka interesovanja uključuju rodne studije, feminističku filozofiju želje, učenje engleskog jezika u kontekstu Japana i analizu diskursa.

Završila je osnovne studije engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Kragujevcu u Srbiji 2010. godine. Podržana stipendijom programa Stipendium Hungaricum, započela je master studije na Univerzitetu u Segedinu 2017. godine i diplomirala 2019. godine. Glavni fokus master studija bio je upoznavanje sa značajem rodoslovnih studija, kako književnih tako i kulturnih.

Ponovo osvojivši stipendiju programa Stipendium Hungaricum, upisala se u Doktorsku školu književnih i kulturnih studija na Univerzitetu u Segedinu od 2019. godine.

Tokom master i doktorskih studija, pohađala je niz kurseva koji su podržali njen akademski put, kao što su “Diskurs kao interdisciplinarni koncept”, “Subjektivnost i telo obojeno rodom”, “Rasa/Etnicitet, klasa i pol”, “Seksualnost/Rodna intersekcija” i “Književnost i semiotika subjekta”.

Pored toga, predavala je dva seminara na engleskom jeziku na osnovnim studijama: (1) “Akademska kompozicija” i (2) “Uvod u englesku književnost i kulturu 2”. Tokom četiri godine doktorskih studija takodje je učestvovala i na brojnim međunarodnim konferencijama te objavila četiri akademska članka i četiri recenzije knjiga u različitim mađarskim i međunarodnim časopisima.

Takođe je bila dobitnica dve stipendije. Godine 2020, Odbor za stipendije ESSE (Evropsko udruženje za studije engleskog jezika i književnosti) dodelio joj je stipendiju za tu godinu. A 2022. godine, osvojila je stipendiju od Toshiba International Foundation (TIFO). Obe stipendije omogućile su joj da završi terensko istraživanje u Japanu, što je rezultiralo završetkom njene doktorske disertacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *