Pravo podnošenja prijave imaju stambene zajednice sa teritorije grada Kragujevca, koje su upisane u registar stambenih zajednica u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, koje su formirane isključivo u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama i imaju izabranog ili profesionalnog upravnika.

Realizacija energetske sanacije predviđena je Projektom „Energetska sanacija stambenih, više-porodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja – Javni ESCO Projekat“ koji zajednički realizuju Ministarstvo rudarstva i energetike, Grad Kragujevac, Energetika d.o.o. Kragujevac i Evropska banka za obnovu i razvoj. Prijave se dostavljaju poštom na adresu Trg slobode 3 ili lično na prijemnom šalteru Gradske uprave grada Kragujevca.

Sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na kontakt telefon 034/304-490 elektronsku adresu: e-mail: nstepovic@kg.org.rs, a prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Kragujevca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati a sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici grada Kragujevca. Svi detalji ovog Javnog poziva nalaze se na LINKU.

Gradsko veće dalo je i saglasnost na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama štampanih izdanja i usluga Ustanove kulture „Koraci“ kojom je omogućeno je da korisnici penzionerskih kartica imaju pravo na popust od 10% na sva izdanja Ustanove kulture „Koraci“. Ovaj popust utvrđen je sporazumom o saradnji sa Republičkim fondom PIO i Zaključkom Vlade sa ciljem da se penzionerima, kao osetljivoj kategoriji stanovništva, obezbede pogodnosti pri kupovini dobara i usluga.