Udruženje je značajno za istoriju Grada pre svega zbog negovanja kulture sećanja prema svim onim ljudima, našim Kragujevčanima koji su uložili život u temelje naše države i koji su je branili i očuvali, rekao je Petrašinović. To je nešto što moramo da nastavimo da negujemo, da se sećamo njihove žrtve jer na takav način omogućavamo da njihova dela nastave da žive i postanu besmrtna. Ono što su oni uradili očuvalo je i sačuvalo temelje srpske države kakvu danas poznajemo, dodao je Petrašinović.

Najznačajniji rezultati u dosadašnjem radu su izgradnja spomenika, spomen sobe i dodela stanova članovima Udruženja, rekao je Milan Andrić, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida i poginulih boraca Kragujevac. Udruženje okuplja i povezano je sa 112 porodica poginulih ratnih vojnih invalida i sve porodice gledamo kao da su naše. Usvojen je Zakon za borce što je jedna od mera za unapređenje položaja naših članova. U ime Udružunja zahvaljujem se gradu Kragujevcu na podršci i doprinosu svih ovih godina i nadamo se da u budućnosti nećemo imati novih članova, poručio je Andrić.

Prisutni su bili u prilici da pogledaju i dokumentarni film o nastanku Udruženja, njegovom radu i aktivnostima. Autori filma su Zoran Lazarević, Danko Vranić i Vladan Adamović uz korišćenje dela filmskog materijala autora Dejana Đusića.