Prof. Mirjana Beara sa studijskog program za psihologiju Univerziteta u Kragujevcu istakla je da se ideja o održavanju Festivala mentalnog zdravlja iz Novog Sada prenela  na druge gradove, pa se istoimeni festival održava u Subotica, Somboru, Pančevou, Zrenjaninu, Kragujevcu i nekoliko gradova Crne Gore. Ovogodišnja tema gestivala je empatija.

Festival je pokrenut sa idejom da se destigmatizuju problemi i teškoće u oblasti mentalnog zdravlja i da se im se podrška učini dostupnijom. Ideja ovog festivala je da se mentalno zdravlje promoviše kao jedno optimalno funkcionisanje, ne samo kao odsustvo simptoma i poteškoća i mentalnih bolesti, već jedno optimalno funkcionisanje u pravcu dobrobiti, tako da su i događaji tako i koncipirani. Bavićemo se problemima u mentalnom zdravlju i optimalnim funkcionisanjem kao što su partnerski odnosi, vršnjački odnosi, prijateljstva i slično – kazala je Beara.

Pored Studijskog programa za psihologiju, Festival u Kragujevcu realizuju Institut za javno zdravlje, Udruženje psihologa i studenata psihologije „Engram“, Centar za usluge socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ i Dom zdravlja Kragujevac.

Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu istakla je da je Kragujevac prepoznat kao grad koji ima izuzetnu međusektorsku saradnju što ga je, između ostalog preporučilo, za dobrog domaćina jednom ovakvom festivalu.

Kragujevac je jedan od prvih gradova koji je u praćenju nacionalnog programa prevencije mentalnog zdravlja inicirao i govorio o potrebi osnivanja centara za mentalno zdravlja, o potrebi većeg broja kadra koji se bavi ovom tematikom, ali smo i sa postojećim resursima doprineli jačanju kapaciteta, promociji, prevenciji  i stavljanju u fokus javnog zdravnja,  programa koji se odnose na zaštitu mentalnog zdravlja – kazala je Gordana Damnjanović.

 

Dr.Ivana Simić Vukomanović iz Institut za javno zdravlje najavila je održavanje Simpozijuma na Medicinskom fakultetu koji će se baviti značajem multisektorske saradnje u očuvnju i unapređenju mentalnog zdravlja.

Dom zdravlja Kragujevac će tokom sutrašnjeg dana imati dve aktivnosti, U SKC -u, 17 časova biće održana tribina „Demencija i empatija“ a psiholozi Doma zdravlja su pripremili izložbu koja pokazuje kako se ljudima menja rukopis u odnosu na to kako im slabi pamćenje.

Prof. Darko Hinić, rukovodilac studijskog programa Psihologija najavio je radionice za srednjoškolce koje će održati studenti sa ovog studijskog programa na različite teme koje su povezane sa empatijom

Naša misija je da približimo psihološke usluge i potrebu za psihološkim uslugama javnosti. U okviru toga naš studijski program već godinama realizuje različite aktivnosti, kao što je  SOS telefon „Korak“ koji pruža uslugu studentima Univerziteta u Kragujevcu, gde kao volonteri učestvuju naši studenti, pod mentorstvom naših kolega i u okviru te priče je nastala ideja da bi Festival mentalnog zdravlja, u čijoj realizaciji su pojedinačno učestvovale naše kolege, dovedemo u Kragujevac. Pošto smo povezani sa različitim institucijama u Kragujevcu, u okviru festivala smo uspeli da integrišemo različite pristupe mentalnom zdravlju i različite profesije – kazao je Hinić.

Kompletan program Festivala mentalnog zdravlja možete pogledati ovde.