Nakon završetka radova u ulicama  u MZ Vinogradi i u narednom periodu, ovim tempom  ćemo nastaviti sa uređenjem  ulica u drugim mesnim zajednicama  kako bismo građanima Kragujevca  omogućili pristojan život i normalno funkcionisanje, rekao je gradonačelnik Dašić  i izrazio zahvalnost zaposlenima u JKP ŠUmadija koji daju sve od sebe da urade dobar posao i postave dobar asfalt.

Boban Pejčinović se u ime građana MZ Vinogradi zahvalio Gradskoj upravi  i gradonačelniku Dašiću što su imali sluha da posle četrdeset godina ugrade asfalt u ulice jednog od većih prigradskih naselja. To je pokazatelj da grad brine o lokalnoj infrastrukturi i u prigradskim mesnim zajednicima i time doprinesi boljem životu i standardu  pod‌jednako svim građanima Kragujevca, kazao je meštanin MZ Vinogradi.

Pre asfaltiranja dve ulice u MZ Vinogradi urađeni su pripremni radovi. Izvršeno je mašinsko sečenje asfalta i mašinski iskop tamponske podloge, nasipanje i valjanje kamenog materijala.

U asfaltiranje ulice Baje Sekulića u dužini od 310 metara i prosečne širine 4 metara biće ugrađeno 220 tona asfaltne mase, dok će u asfaltiranje ulice Isidore Sekulić u dužini od 182 metara i prosečne širine 3,5 metara biti ugrađeno 113 tona asfalta. Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji ove dve ulice iznosi 7,2 miliona dinara, kazao je Marko Vujnović, direktor JKP Šumadija Kragujevac.

Prema rečima direktora Vujnovića, JKP Šumadija svakodnevno izvodi radove na uređenju putne i komunalne infrastukture, kako u gradu tako i u prigradskom i seoskom području. Uporedo sa ovim radovima Sektor niskogradnje izvodi i pripremne radove za  asfaltiranje trotoara u ulici Dragoslava Srejovića, a u toku su radovi i na nasipanju kamenim materijalom puteva u MZ Erdeč i Đuriselo.