Nastavljamo, sada već mogu reći, započetu tradiciju. U nameri da dostignemo postavljene ciljeve, a to je ravnopravno učešće svih građana u kulturnom životu grada Kragujevca, ove godine podržali smo inicijativu Foruma mladih sa invaliditetom u Legatu Nikole Koke Jankovića kao i predstavljanje dve zvučne knjige zavičajnih autorki, Katarine Bogdanović i Selene Dukić koje je održano nedavno u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“. Ovim smo omogućili veću participaciju osoba sa invaliditetom programima i sadržajima ustanova kulture, i sa ovakvim projektima ćemo nastaviti i dalje – kazao je Bjeletić.