Gradska uprava za društvene delatnosti grada Кragujevca poziva roditelje, staratelje, usvojitelje ili hranitelje dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja, odnosno na Zaključku o dodatnom bodovanju i rangiranju dece za koju je podneta dopuna dokumentacije od 61.9971 zaključno sa 61.9416 odnosno na Zaključku od 100 do 61.9910 bodova, da podnesu zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2022/23. godinu.

Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Кragujevca www.kragujevac.rs i na prijemnom šalteru Pisarnice u holu zgrade Organa grada od 21. novembra 2022. godine zaključno sa 02. decembrom 2022. godine.

Zahtevi se mogu dostaviti i putem pošte a zahtevi dostavljeni elektronskom poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada Кragujevca, istovremeno sa Javnim pozivom u okviru koga su i detaljne informacije o načinu podnešenja zahteva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *