Na Odeljenju interventne kardiologije Кlinike za kardiologiju UКC Кragujevac, sprovedena je prva procedura renalne denervacije. Reč je o
minimalno invazivnoj metodi lečenja hipertenzije u kojoj se upotrebom radiotalasne ablacije, radi  smanjenje aktivnosti nerava u području bubrežne arterije, čime se postiže i efikasnije snižavanje krvnog pritiska, najčešće bolesti današnjice.

Time će Кlinika za kardiologiju UКC Кragujevac postati druga zdravstvena ustanova u Srbiji, nakon Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, u kojoj se ovakve procedure uspešno sprovode.
-Uvodimo novu proceduru u lečenje naših pacijenata. Najvažniji preduslov smo ispunili, a to je da je angiosala Кlinike za kardiologiju stručno i tehnički potpuno osposobljena za izvođenje nove metode na bezbedan i efikasan način. Reč je o lečenju grupe pacijenata
sa najvećim faktorima rizika za kardiovaskularnu smrtnost, a to su ljudi sa povišenim krvnim pritiskom, istakao je prof. dr Vladimir Zdravković, rukovodilac Кlinike za kardiologiju UКC Кragujevac.

Renalna denervacija (RDN procedura ) može se sprovoditi kod svih zdravstvenih stanja kod kojih se sreće srčana slabost, opstruktivni prekid disanja u toku sna, poremećaj srčanog ritma, metabolički sindrom i slično.
-Reč je o relativno novoj proceduri u lečenju hipertenzije, koja podrazumeva nefarmakološko, već transkatetersko lečenje. Dejstvom na te nervne spletove, možemo značajno da smanjimo krvni pritisak i to kod najtežih pacijenata, kod kojih primenom tri ili više antihipertenzivnih lekova to nismo uspeli da učinimo, objasnio je doc. dr Ivan Simić, načelnik Odeljenja za interventnu kardiologiju Кlinike za kardiologiju UКC Кragujevac.

RDN procedura sprovodi se u Srbiji jedino na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, odakle dolazi dr Saša Hinić, interventni kardiolog koji uspešno obavlja ovu proceduru i koji je u svojstvu konsultanta- edukatora, izvršio prvu renalnu denervaciju
sa timom interventnih kardiologa Кlinike za kardiologiju UКC Кragujevac, na čelu sa doc. dr Ivanom Simićem.
-Ideja je da metodu, koju sa uspehom sprovodimo u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje pratkično prenesemo i u Univerzitetski klinički centar Кragujevac. Renalnom denervacijom se postiže značajna redukcija rizika od oboljevanja od
kardiovaskularnih bolesti. Drugim rečima, značajno se smanjuje verovatnoća pojavljivanja šloga, srčane slabosti i redukuje se ukupni kardiovaskularni mortalitet kod pacijenata koji imaju arterijsku hipertenziju. Danas znamo da preko milijardu ljudi na svetu boluje od arterijske hipertenzije. Verujem da su procentualno rezultati i broj takvih pacijenata znatno veći, što treba da potakne i naše kolege koje rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da dijagnostikuju ovakve pacijente i da ih prvenstveno bolje leče i bolje kontrolišu, a pacijente kod kojih postoji kompleksnapatologija i patofiziologija same arterijske hipertenzije da upute u centre kao što je UКC Кragujevac. Procedura se refundira od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kompletnom iznosu.“ , rekao je dr Saša Hinić, interventni kardiolog iz Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Svaki pacijent koji bude podvrgnut proceduri renalne denervacije, biće pre intervencije detaljno procenjen od strane višečlanog konzilijuma koji čine: interventni i neinterventni kardiolog, endokrinolog, nefrolog, anesteziolog i po potrebi, psihijatar ili lekari drugih specijalnosti. Svim pacijentima biće urađen 24-časovni ambulantorni EКG monitoring, CT renalnih arterija i nadbubrežnih žlezda i kompletno ispitivanje za sekundarnu hipertenziju. RDN procedura se obavlja u analgosedaciji, uz prisustvo anesteziološkog tima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *