Francuska preduzeća su zainteresovana da investiraju u Srbiju, a vidimo mogućnosti za saradnju sa gradom Kragujevcem jer je industrijski i ekonomski razvijen, izjavio je nakon sastanka ambasador Košar. Otvaranje Dekatlona u Kragujevcu je još jedan dokaz volje Fracuske za investiranjem i razvojem ekonomske oblasti, dodao je ambasador i tom prilikom izdvojio polje inovacija i Inovacioni distrikt, gde je, kako je rekao Kragujevac veoma aktivan. Još jedan od tema današnjeg sastanka bila je razvoj francuskog jezika ali i već dobra saradnja na polju kulture.

Sastanak sa Nj.E. ambasadorom Francuske Pjerom Košarom protekao je u dobroj i prijateljskoj atmosferi a danas posebnim povodom jer se francuski Dekatlon otvara u Kragujevcu, rekao je gradonačelnik Dašić. Današnji sastanak bila je prilika za razmenu informacija u oblastima privrede, obrazovanja i kulture. Podsetivši da je Kragujevac pobratimski grad sa francuskim Sirenom sa kojim neguje dugogodišnju saradnju, gradonačelnik Nikola Dašić predstavio je ambasadoru Košaru mogućnosti Univerziteta, budućeg Inovacionog distrikta i Data centra kao i sve druge mogućnosti koje grad Kragujevac može da pruži budućim fracuskim investitorima i ostalima koji su raspoloženi za neki vid kooperacije. Zbog svega o čemu smo danas razgovarali, nadam se, kazao je gradonačelnik Dašić da današnja, treća poseta ambasadora Francuske nije i poslednja.

Brojnu delegaciju ambasade Fracuske činili su predstavnici diplomatske i regionalne ekonomske kancelarije kao i predstavnici odeljenja za kulturu.

Posle sastanka sa gradonačelnikom ambasador Francuske Pjer Košar posetio je Data centar, a potom će prisustvovati svečanom otvaranju Dekatlona u Kragujevcu, jednog od najvećih lanaca sportske opreme.