Site icon Infozija

Nova mašina u “Zelenilu”: Zaliva cveće, pere ulice…

JКP Šumadija Кragujevac nabavilo je novu multifunkcionalnu mašinu –
polivačicu za zalivanje sadnica na cvetnim površinama kao i drvoreda i
kandelabera.

Polivačica poseduje dodatak „ruke“ koji omogućava polivanje na visini do
četiri metara, kao i kompjuterizovan protok vode tako da polivanje može biti
u vidu mlaza ili raspršivača. Takođe, poseduje i dodatak pomoću kog se može
vršiti pranje betonskih staza i trotoara.

Na ovaj način broj angažovanih radnika na ručnom polivanju biće smanjen što
doprinosi većoj efikasnosti i ekonomičnosti rada.

Exit mobile version