Nagrađeni primer dobre prakse Grada Kragujevca se odnosi na “Uvođenje sistema prijave problema/upita/predloga građana i pravnih lica putem softverske aplikacije eKGrađanin i veza sa aplikacijom lična karta mesnih zajednica“. Pojašnjavajući kako će ovaj sistem funkcionisati, članica Veća rekla je da se radi o kombinaciji dve aplikacije gde u delu nazvanom eKGrađanin saveti mesnih zajednica i sugrađani mogu da prijave probleme i daju sugestije, dok se u ličnoj karti mesnih zajednica skladište svi prijavljeni podaci i predlozi i unosi sve što je odrađeno, a što podrazumeva tip radova, iznos uloženih sredstava, kao i informacije o tome da li su radovi završeni, u toku ili samo prijavljeni.

Aplikacija je samo još jedan kanal za prijem zahteva, a građani i dalje svoje predloge i probleme mogu prijaviti putem imejla, telefonom ili predajom dokumenta direktno na šalteru, rekla je Tucaković. Bitno je da sve to ne ostane zaboravljeno, već da se unese u aplikaciju kako bi na jednom mestu imali svaki pristigli predlog ili problem kao i da bi imali uvid u to da li je na tu potrebu odgovoreno. To predstavlja vrlo važnu bazu podataka za Grad Kragujevac koja će nam pomoći u formiranju različitih izveštaja na osnovu kojih ćemo donositi odluke, istakla je ona i naglasila da je krajnji cilj ravnomerni razvoj grada. Planove ćemo praviti na osnovu dva kriterijuma za koja smo utvrdili da su zadovoljavajući – broj stanovnika i površina. Uz pomoć opreme koju smo dobili kao nagradu nastavićemo da radimo na unapređenju ovog projekta, a korak dalje ka tom cilju predstavljaće i nova CRM aplikacija koju smo ovih dana dobili od Kancelarije za IT, dodala je Tucaković i podsetila da je ideja za ovaj projekat koji je prvi put urađen u Srbiji potekla od naše lokalne samouprave.

Oprema koju smo danas doneli treba da posluži boljem funkcionisanju aplikacije za koju je Grad Kragujevac dobio nagradu, ali i da podstakne ovu lokalnu samoupravu da nastavi dalje u tom pravcu. Ovo je i podstrek za druge okolne opštine da razmišljaju kako da budu efikasniji i delotvorniji i kako da na što bolji način zadovoljavaju potrebe građana i podignu nivo pružanja svojih usluga, poručio je Majstorović. SKGO generalno daje prioritet principu dobre uprave jer to znači efikasno, predvidivo i odgovorno obavljanje javnih poslova koje građanima omogućava da na najbolji mogući način, rekao je Majstorović, ostvaruju sva svoja prava.