Site icon Infozija

Danas se obeležava Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se širom sveta svakog 5. juna. Brojne manifestacije imaju za cilj podizanje svesti o potrebi zaštite i unapređenja okoline u kojoj živimo.

Ovaj datum odredila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija jer je tog dana održana Konferencija o zaštiti životne sredine u Stokholmu 1972. godine. Na Konferenciji je učestvovalo 113 država članica UN. Zanimljivo je da je predlog da se za ovaj dan izabere upravo 5. jun dala je delegacija SFRJ.

Exit mobile version