Site icon Infozija

Danas JKP Šumadija Kragujevac nosi elektronski otpad: PRODAJTE STARU TEHNIKU NA KILO

Javno komunalno preduzeće Šumadija Кragujevac svakog četvrtka organizuje i sprovodi otkup elektronskog i električnog otpada za pravna i fizička lica po jedinstvenoj ceni od 10,00 dinara po kilogramu.

Кragujevčani koji žele da se oslobode elektronskog i električnog otpada mogu da se
obrate Кorisničkom centru JКP Šumadija Кragujevac i prijave odnošenje
nepotrebnih električnih i elektronskih aparata, a naše ekipe dolaze na kućnu
adresu, vrše merenje ove vrste otpada i isplaćuju novac na licu mesta.

Po ceni od 10,00 dinara preuzimaju se veći kućni aparati kao što su frižideri,
zamrzivači, mašine za pranje i sušenje veša, bojleri, računari i slično. Mali kućni
aparati kao što su usisivači, pegle, tosteri, fenovi i slično otkupljuju se po ceni od
2,00 dinara po kilogramu.

Elektronski i električni otpad sadrži opasne materije, pa procedura reciklaže
mora da bude u skladu sa propisanom zakonskom regulativom, a ovaj otpad se predaje
ovlašćenim operaterima na dalji tretman.

Za razliku od fizičkih, pravna lica koja poseduju elektronski otpad su dužna da
ispoštuju proceduru i ovu vrstu otpada registruju u Agenciji za zaštitu životne
sredine. U dogovoru sa JКP Šumadija Кragujevac 48 sati pre preuzimanja otpada
moraju da najave Ministarstvu za zaštitu životne sredine kretanje opasnog otpada uz
obavezno popunjavanje dokumenata, a JКP Šumadija Кragujevac svojim vozilom dolazi
na adresu pravnog lice i uz Dokument o kretanju otpada preuzima isti.

Exit mobile version