Site icon Infozija

U Kragujevcu pročitan Treći Hatišerif: MODERNOJ SRBIJI PRIPOJENO ŠEST NAHIJA

Na današnji dan 1834. godine u Kragujevcu je pročitan Treći Hatišerif – Svečana povelja sultana Mahmuda II.

Njegovim stupanjem na snagu u Srbiji je definitivno ukinuto feudalno uređenje, a kneževini je pripojeno 6 otrgnutih nahija: Krajina, Ključ, Crna Reka, Gurgusovac, Svrljig, Aleksinac sa Ražnjem i Paraćin, Kruševac i jedna “čast” Starog Vlaha i Novog Pazara i drinski predeo sastavljen od Jadra i Rađevine.

Istim dokumentom rok za iseljavanje Turaka produžen je za 5 godina.

Tako je u Kragujevcu na današnji dan 2. februara 1834. godine počela da stasava moderna i slobodna Srbija.

Exit mobile version